אתר מאזדה ישראל : http://www.mazda.co.il
אתר עם מידע נרחב על המיאטה : http://mymiata.co.il
אתר עם מידע נרחב על מאזדה 323F הקרויה גם לנטיס : http://323f.info