מכונית המיליון חוזרת הביתה ליפן http://mymiata.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94/